ads

2012 Bitki Koruma Ürünleri Bayi veya Topt. Sınavı…

Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmeliğin 6. ncı  maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen bitki koruma ürünleri bayi veya toptancı izin belgesi talebinde bulunanlara 2012 yılında uygulanacak sınav, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nce 03 Kasım 2012 Cumartesi günü saat 10.00 ‘da  Ankara’ da yapılacaktır.

Soz konusu sınava girecek bitki koruma ürünleri bayi veya toptancı izin belgesi almak isteyenlere  ’Sınav Takvimi ve Sınav Uygulaması Talimatının (2 sayfa) imza karşılığı verilerek gerekli duyuru yapılacak, izin belgesi talebinde bulunan kişilerin, ilgili Yönetmelik hükümlerine göre müracaatlarının 18 Eylül 2012 tarihine kadar İl Müdürlüklerince kabul edilecektir.

Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEGITEK) arasında imzalanan protokol çerçevesinde sınav ile ilgili olarak aşağıdaki hususlarda görüş birliği sağlanmıştır. 

Sınava girmek isteyen adayların, protokol ile belirlenerek aşağıda belirtilen takvim ve hükümlere uygun olarak hareket etmeleri zorunludur. 

1- Bitki Koruma Ürünleri Bayi veya Toptancı izin Belgesi almak için mevzuat hükümlerine göre sınava girecek olan ziraat mühendisi veya eczacı veya ziraat teknisyeni veya bitki sağlığı ile ilgili dersleri alarak mezun olmuş teknikerlerin. Bakanlığımız ilgili İI Müdürlüklerine 18.09.2012 tarihine kadar aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle müracaat etmeleri gerekmektedir. 

*Diploma veya Mezuniyet Belgesinin kurumca onaylı sureti
*T.C Kimlik Numarası
*2 adet vesikalık fotoğraf

2-  Sınav ile ilgili bilgilendirme amaçlı hazırlanan Sınav Uygulama Duyurusu, 17/09/2012 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. 

3- Sınava girecek adaylar, 45 TL ( Kırkbeş TL ) sınav ücretini YEGITEK Doncr Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası Beşevler/ANKARA Şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubelerinden herhangi birine “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile aday kendi T.C. Kimlik Numarasını belirtmek suretiyle 03/10/2012 -12/10/2012 tarihleri arasında yatıracaklardır. 

4-  Sınav ücretini yatıran her aday başvurusunu. 03/10/2012 – 12/10/2012 tarihleri arasında www.meb.gov.tr internet adresinden yapacaktır.

5- Adayların sınava girecekleri yerleri, sınav m yapılacağı bina ve salonları belirten Sınav Giriş Belgesi, 17/10/2012 – 02/11/2012 tarihleri arasında www.meb.gov.tr internet adresinden yayınlanacaktır. Adaylar; 17/10/2012 – 02/11/2012 tarihleri arasında Sınav Giriş Belgesini www.meb.gov.tr  internet adresinden alıp, fotoğraf yapıştırarak vine aynı tarihler arasında Bakanlığımız İI Müdürlüklerine veya GKGM’ ye başvurarak onaylatacaklardır. 

6-  Sınava başvuranlar arasında sınav öncesinde ve sınav anında YEGITEK tarafından tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir özür durumuna sahip olan aday/adaylar var ise, adaya ait sağlık kurulu raporunun, özürlü kimlik kartının kurum onaylı örneği veya adayın özür durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğinin herhangi birini bir nüsha halinde Müdürlüğünüze teslim etmesi, aday tarafından elektronik başvuru ekranından *özür durumu* ve “almak istediği hizmet ile ilgili uygun olan kutucukların işaretlenmesi gerekmektedir. Beyan edilen özür durumunun doğruluğundan başvuru yapan aday, raporun geçerliliğinden ise ilgili kurum sorumlu olacaktır.

8- Sınav 03/11/2012 Cumartesi günü saat 10.00′da Ankara’da yapılacaktır. 

9- Adaylar sınava fotoğraflı sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) ile gireceklerdir. Fotoğraflı sınav giriş belgesi ile özel kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır. 

10- Sınav soru ve cevap anahtarı 06/11/2012 tarihinden sonra www.meb.gov.tr  ve www.gkgm.gov.tr  internet adresinde yayınlanacaktır.

11- Adaylar sınav sonuçlarını 28/11/2012 tarihinden sonra GKGM’ den öğrenebileceklerdir. Ayrıca sınav sonuçlan www.meb.gov.tr  internet adresinden öğrenebileceklerdir.

 

 

ÖNCEKİ  YILLARDA ÇIKMIŞ SORULAR

  1. 04.10.2008  tarihinde yapılan “Bitki Koruma Ürünleri Bayii ve Toptancılık Sınav” Soru ve Cevapları
  2. 26.04.2009  tarihinde yapılan “Bitki Koruma Ürünleri Bayii ve Toptancılık Sınav” Soru ve Cevapları
  3. 25.09.2010 tarihinde yapılan “Bitki Koruma Ürünleri Bayii ve Toptancılık Sınav” Soru ve Cevapları
  4. 09.10.2011 tarihinde yapılan “Bitki Koruma Ürünleri Bayii ve Toptancılık Sınav” Soru ve Cevapları

 

Haber Arşivi için   TIKLAYINIZ…

 

Yorumlar Kapalı

ANASAYFA........İletişim... 0506 234 27 91 - 0216 306 71 50 | E-Mail...tarimteknikerleri@gmail.com - tarimteknikerleri@hotmail.com | Copyright © 2011......